تیرباران یک فرد ملکی طالبان در فاریاب

2 Apr 2021

۱۳ حمل ۱۴۰۰

گروه طالبان شام روز گذشته (پنجشنبه ۱۲ حمل ۱۴۰۰) طالبان در قسمت باغ شراب بیک  ولسوالی خواجه سبز پوش  یک فرد ملکی را بنام عبدالکبیر از موتر پایین نموده سپس تیر باران کردند.

به گفته نزدیکان این فرد ملکی پیشه رهنمای معاملات در شهر میمنه  داشت از شهر مزار شریف طرف فاریاب در حرکت بود طالبان  در قسمت باغ شراب بیک  ولسوالی خواجه سبز پوش از موتر پایین نموده تیر باران کرده است.

همچنان از عبدالکبیر چهار فرزند نیز باقی مانده است.Skip to toolbar