راه اندازی نمایشگاه آثار هنری با پیام صلح در فاریاب

31 Mar 2021

۱۱ حمل ۱۴۰۰

برای نخستین بار نمایشگاه آثار هنری با پیام اتحاد و اتفاق میان مردم و تامین صلح در شهرمیمنه مرکز ولایت فاریاب راه اندازی گردید.
سید ظهیرالدین فاریابی، مسوول آموزشگاه علمی و هنری ظهیر فاریابی در شهر میمنه می‌گوید: امروز برای نخستین بار نمایشگاه آثار هنری با حضور مقام‌های محلی، بزرگان، زنان و هنرمندان راه اندازی گردید.
آقای فاریابی گفت: نمایشگاه آثار هنری شامل تابلوهای خوش نویسی برای مردم ارزش و اهمیت قلم را می‌رساند و هم‌چنان پیام صلح، اتحاد و اتفاق را بیان می‌کند.
به گفته مسوول آموزشگاه علمی و هنری ظهیر فاریابی به تعداد ۶۰ دختر و پسر از بخش هنر زیبای خوش‌نویسی فارغ شدند و هم‌چنان آثار آنان نیز به نمایش گذاشته شده است.

دراین حال بازدید کننده‌گان از نمایشگاه آثار هنری در شهر میمنه با ابراز خرسندی از راه اندازی این نماشگاه می‌گویند که هم‌چو برنامه‌ها نشان می‌دهد هنوز مردم به تاریخ، فرهنگ و هنر احترام می‌گذارند و برپایی نمایشگاه‌های هنری میان مردم اتحاد و اتفاق ایجاد می‌کند.

ازسویی هم شرکت کننده‌گان این نماشگاه می‌گویند که در آینده‌ها نیز این چنین نمایشگاه‌ها برای تشویق وعلاقه‌مندی مردم به آثار هنری راه اندازی می‌گردد.

نمایشگاه آثار هنر خوش نویسی برای یک روز دیگر نیز به‌روی بازدید کننده‌گان از بخش‌های این آثار هنری در پارک شهرداری میمنه باز می‌باشد.

گزارش : فیروز ـ غفوریSkip to toolbar