فراغت ۲۰۷ سرباز اردوی منطقه‌ویی در فاریاب

29 Mar 2021

۹ حمل ۱۴۰۰

مقام‌های امنیتی در فرماندهی لوای اول پیاده قول اردوی ۲۰۹ شاهین در فاریاب از فراغت ۲۰۷ سرباز اردوی منقطه‌ویی در این ولایت خبر می‌دهند.

عاشور محمد یک‌تن از استادان مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۹ شاهین در فاریاب می‌گوید: این شمار سربازان اردوی منتطقه‌وی به مدت ۱۲ هفته تحت آموزش‌های  نظامی قرار گرفته‌اند و آماده جنگ در برابر مخالفین مسلح دولت شده‌اند.

به گفته مسوول بخش تعلیمات لوای اول پیاده، در جریان کورس آموزش مسایل نظامی برای این شمار سربازان شیوه‌های استفاده از سلاح‌های مختلف‌النوع، حرکت‌های نظامی، مسایل حقوق بشر و درس‌های عقیدتی آموزش داده شده است.

هم‌چنان برای آنان آموزش داده شده تا بالای مردم ظلم وستم نکنند و از مردم عشر و زکات نگیرند، مکاتب، مساجد و خانه‌های افراد ملکی را سنگر قرار ندهند.

در این‌حال سربازان فارغ شده از کورس آموزش‌های نظامی در فاریاب با ابرازی خرسندی از برنامه آموزشی می‌گویند: آنان در این مدت ۱۲ هفته مسایل مهم را آموزش دیده‌اند.

سربازان فارغ شده می‌گویند: آنان آماده هستند تا  در هر نقطه فاریاب علیه طالبان ایستاده‌گی نمایند و برای تامین امنیت مردم طالبان را سرکوب خواهند کرد.
آنان از سایر جوانان نیز می‌خواهند به‌خاطر دفاع از نوامیس ملی به اردوی ملی شامل شوند تا دشمنان مردم افغانستان را سرکوب نمایند.

در این حال مسوولین در لوای اول پیاده قول اردوی ۲۰۹ شاهین در فاریاب می‌گویند: کورس‌های آموزشی آنان در آینده‌ها نیز ادامه خواهد داشت.Skip to toolbar