سفر سرپرست وزارت دفاع به فاریاب

29 Mar 2021

۹ حمل ۱۴۰۰

محمد یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع ملی امروز برای بررسی وضعیت امنیتی شمال و شمال‌شرق کشور به ولایت فاریاب آمده است.

سرپرست وزارت دفاع ملی که پیش از چاشت امروز به فاریاب آمده است، می‌گوید هدف سفرش به ولایات شمالی و شمال‌شرقی کشور ارزیابی وضعیت امنیتی وقدردانی از جان فشانی‌های نیروهای امنیتی قول اردوی ۲۰۹ شاهین و همکاری باشنده‌گان ولایات شمال و شمال‌شرق به‌خاطر تشویق فرزندانشان به صفوف اردوی ملی می‌باشد.

آقای ضیا گفت: وزارت دفاع ملی قرار در یک پلان منظم، خانواده‌های شهدای سربازان را در ماه مبارک رمضان از نزذیک دلجوی بکند برای شان مساعدت نماید.

سرپرست وزارت دفاع ملی کشور می‌گوید: نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به‌خاطر راه اندازی عملیات‌های بهاری پلان دارند و قرار است به‌زودی آغاز گردد.Skip to toolbar