یک طالب مسلح در فاریاب خود را تسلیم پولیس کرد

27 Mar 2021

۷ حمل ۱۴۰۰

مسوولان امنیتی فاریاب، روز شنبه( ۷حمل) از تسلیم شدن یک طالب مسلح به نیروهای امنیتی خبر می‌دهند.

عبدالکریم یورش، سخن‌گوی پولیس فاریاب می‌گوید: بعداز ظهر امروز یک طالب مسلح به‌نام قاری سلطان فرزند چاری خان مسکونهٔ قریه ده یکچی، باشنده اصلی ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب، که از یک‌سال بدینسو در صفوف طالبان مسلح، در ولسوالی‌های چهارگانهٔ اندخوی، دولت آباد و شیرین تگاب کار و فعالیت می‌کرد، با یک میل سلاح به نیروهای پولیس ولسوالی قرغان تسلیم شد و از جنگ دست کشیده است.Skip to toolbar