در فاریاب از روز دهقان تجلیل به‌عمل آمد

24 Mar 2021

۴ حمل ۱۴۰۰

از روز دهقان در شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب، از سوی ریاست زراعت فاریاب تجلیل به‌عمل آمد.

عبدالمقیم راسخ، معاون والی فاریاب در مراسم جشن دهقان، این روز را برای دهاقین مبارک‌باد گفت،ه سال پر محصول همراه با صلح آرزو نمود.

معاون والی فاریاب گفت که دهاقین در این ولایت نخست بر اثر خشک‌سالی و دوم با افزایش ناامنی‌ها سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند.

در این سال شماری از دهاقین درشهرمیمنه با ابراز خرسندی از تجلیل روز ملی دهقان در این ولایت می‌گویند که خشک سالی و ناامنی‌ها آنان را متضرر ساخته است.
دهاقین فاریاب از دولت و نهادهای کمک‌رسان می‌خواهند برای حمایت از دهاقین آنان را تحت پوشش کمک‌های اقتصادی قرار بدهند.
در جشن دهقان محصولات زراعتی به نمایش گذاشته شد که امسال نسبت به سال‌های گذشته جشن دهقان به گونه متفاوت در کنار منار دهقان در شهرمیمنه راه اندازی گردید.Skip to toolbar