آغاز توزیع پول نقد برای ۴ هزار دهقان در فاریاب

24 Mar 2021

۴ حمل ۱۴۰۰

مقام‌های محلی فاریاب از آغاز توزیع پول نقد برای ۴۰۰۰ دهقان در این ولایت خبر می‌دهند.
عبدالمقیم راسخ، معاون مقام ولایت فاریاب می‌گوید: امروز به ادامهٔ کمک‌ها برای دهاقین به تعداد ۴۰۰۰ دهقان از طرف سازمان خوراک و زراعت ملل متحد کمک و از طریق اداره باز سازی دهات افغانستان توزیع می‌گردد.

به گفتهٔ معاون والی فاریاب، این کمک‌ها برای هر دهقان مبلغ ۵۰ دالر امریکایی می‌باشد که به دهاقین ولسوالی‌های پشتونکوت، المار، شیرین تگاب و دولت آباد توزیع می‌گردد.

ازسویی هم عبدالکبیر فرزام، رئیس زراعت، آبیاری و مالداری فاریاب می‌گوید: این کمک‌ها برای جلوگیری قحطی وتقویت عاجل معیشت برای دهاقین توزیع می‌گردد.

به گفته رئیس زراعت، آبیاری و مالداری فاریاب شمار دهاقین به اساس سروی شناخته شده اند.

در این‌حال دهاقینی که تحت پوشش کمک‌های نقدی قرار گرفته‌اند با ابراز خرسندی می‌گوید: بر اثر خشک‌سالی  و ناامنی‌ها دهاقین بیشتر متضرر شده‌اند و نیاز جدی به ادامهٔ هم‌چو کمک‌ها دارند.

با این همه مقام‌های محلی فاریاب می‌گویند: کمک‌ها برای حمایت از دهاقین در آینده‌ها نیز ادامه خواهد داشت.Skip to toolbar