اشرف غنی: یک هزار ۸۰۰  باب مکتب ساخته می شود

23 Mar 2021

۳ حمل ۱۴۰۰

رئیس‌جمهور غنی، امروز(دوشنبه ۳حمل) از اجرأت معاشات معلمین ،11183 بست معلمی و ساخت 1800 باب مکتب خبر می‌دهد.

‏رئیس‌جمهور غنی، در همایش نواختن زنگ مکتب گفت: در سال جاری 11183 بست معلمی به رقابت سپرده می‌شود و ازدیاد معاشات معلمین از اول حمل قابل اجرا و در وسط سال عملی خواهد شد و هم‌چنان در سال پیش‌رو 1800 مکتب جدید در افغانستان ایجاد خواهد شد.Skip to toolbar