ورزشکاران فاریاب از اعمار بند کمال خان طی مسابقه بزکشی استقبال کردند

19 Mar 2021

۲۹حوت۱۳۹۹

مسابقهٔ برکشی در استقبال از اعمار و بهره برداری بند آبگردان کمال خان ولایت نمیروز، امروز جمعه (۲۹حوت) در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب برگزار شد.

مطابق حکم مقام عالی ریاست‌جمهوری اسلامی افغانستان و هدایت صوتی معاونیت فنی مقام محترم ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و مقام ولایت فاریاب آمریت ورزشی فاریاب در هماهنگی و تفاهم با مقام ولایت و فدراسیون بزکشی به پیشواز از افتتاح بند کمال خان برگزار شد.

مسابقه جالب بزکشی را دربین چاپ اندازان شهر میمنه  مرکز ولایت فاریاب و ولسوالی های مربوط فاریاب تحت نظر آمریت تربیت بدنی و ورزش در میدان دشت دمقول به همکاری مادی نقیب‌الله قومندان سعیدی راه اندازی نموده و بیشتر از 3000 نفر از مرکز شهر و ولسوالی های مربوط آن بخاطر تماشای این مسابقه جالب حضور به‌هم رسانده بودند.

استاد عبدالوهاب مجیدی آمر تربیت بدنی و ورزش فاریاب افتتاح بند کمال خان را به تمام مردم افغانستان تبریک گفته از  ریاست‌جمهوری اسلامی افغانستان از شخص محمد اشرف غنی به نماینده‌گی از اقشار مختلف ولایت فاریاب تقاضا نمود تا در قسمت اعمار و تکمیل بند دهندره و بند المار و خشت پل که از پروزه‌های مهم و حیاتی مردم فاریاب به‌شمار می‌رود جدا توجه نموده تا با تکمیل بندهای متذکره مشکلات مردم فاریاب از ناحیه آب حل شده و مثل بند کمال خان انشاالله درآینده‌های نزدیک این بندها نیز افتتاح و مردم ولایت فاریاب با راه اندازی همایش ها و برنامه‌های ورزشی و خوشحالی شاهد افتتاح این پروژه‌های حیاتی باشند.Skip to toolbar