دو طالب در فاریاب به دولت پیوست

15 Mar 2021

۲۵حوت۱۳۹۹

پولیس فاریاب می‌گوید که امروز دوشنبه( ۲۵ حوت) دو طالب مسلح به‌نام‌های محمدطاهر مشهور به حنظله فرزند محمد نادر و فیض الله مشهور به معاذ فرزند طوره مسکونۀ عربخانه بلوچ ولسوالی اندخوی از مدت یک‌سال به این طرف عضو فعال شخص به‌نام بیدار بودند و از این گروه کنار رفته به دولت تسلیم شده‌اند.

این دوعضو گروه طالبان فعالیت‌های ضد دولتی را در ولسوالی‌های چهارگانۀ اندخوی، دولت آباد و شیرین تگاب انجام می‌دادند صبح امروز با درک حقایق به پولیس ولسوالی اندخوی تسلیم شدند.Skip to toolbar