پنج هزار اصله نهال در ساحه بند کمال‌خان غرس می‌شود

13 Mar 2021

۲۳ حوت ۱۳۹۹

ریاست زراعت، آب‌یاری و مالداری ولایت نیمروز، با آغاز کمپاین‌ نهال‌شانی در این ولایت، گفته است که پنج هزار اصله نهال مثمر و غیر مثمر در ساحه بند کمال‌خان، ام‌سال غرس می‌شود.

این کمپاین نهال‌شانی که تحت شعار «صلح و سرسبزی» راه‌اندازی شده، قرار است در جریان آن پنج هزار اصله نهال دیگر در ساحه پارک زرنج، مرکز ولایت نیمروز و هم‌چنین یک‌هزار نهال در ساحات مربوط به فرودگاه این ولایت غرس شود.Skip to toolbar