اعتراض خانواده سربازان محاصره شده در ولسوالی المار

9 Mar 2021

۱۹ حوت ۱۳۹۹

خانواده سربازان محاصره شده در مرکز ولسوالی المار فاریاب امروز در شهرمیمنه طی اعتراض مدنی خواستار نجات سربازان محاصره شده در ولسوالی المار شدند.

اعتراض کننده‌گان می‌گویند: سربازان در ولسوالی المار بیش از دو هفته می‌شود در محاصرۀ گروه طالبان قرار دارند و باید دولت هرچی زود تر برای نجات این نیروها اقدام نماید.

این خانواده‌ها می‌افزاید: هرگاه سربازان محاصره شده، نجات داده نشود سربازان به‌دست طالبان اسیر شده و یک فاجعۀ انسانی رخ خواهد داد.

نزدیکان سربازان محاصره شده می‌گویند: هرگاه دولت محلی و مرکزی برای نجات فرزندان شان اقدام نکنند به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.

در این‌حال یک منبع امنیتی در فاریاب می‌گوید بیش از صد نیروی کوماندو  در ولسوالی المار اعزام شده اند قرار است به‌زودی عملیاتی را برای نجات نیروهای امنیتی در این ولسوالی راه اندازی نمایند؛ اما عملیات هوایی در ولسوالی المار جریان دارد که در نخستین مورد چهار عضوفدایی گروه طالبان در حملات هوایی در منطقه دیوانه‌خانۀ این ولسوالی کشته شده‌اند.Skip to toolbar