با کمک‌های غذایی و غیر غذایی از خانوادهٔ سخیداد مسرور دلجویی شد

7 Mar 2021

۱۷ حوت ۱۳۹۹

محمولهٔ کمک‌های نقدی، مواد غذایی و غیر غذایی از سوی ادارهٔ محلی به هدایت والی فاریاب به فامیل استاد سخیداد مسرور، یکتن از شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی این ولایت رسانیده شد.

این کمک‌ها به منظور دلجویی از استاد مسرور وخانواده‌اش که خانهٔ ایشان بر اثر شارتی برق حریق گردیده بود انجام شده است.

هم‌چنان بر اثر آتش سوزی استاد سخیداد مسرور نیز زخم برداشته بود که اکنون وضعیت صحی‌اش قناعت بخش است.

کمک‌های انجام شده شامل  گندم، برنج، روغن ، شکر، موادغیر غذایی شامل کمپل‌، ترپال، روی پاک، وسایل آشپزخانه و مقداری پول است.

در این حال خانواده و استاد سخیداد مسرور از دلجویی داکتر نقیب‌الله فایق،  والی  ولایت فاریاب نیز قدردانی کردند.Skip to toolbar