پرواز های کام ایر بدلیل افزایش مالیات به چندین ولایت کشور توقف داده شد

5 Mar 2021

۱۵ حوت ۱۳۹۹

منابع محلی و مسولین شرکت هوایی کام ایر می گویند که پرواز های شرکت هوایی کام ایر بدلیل باقیداری از پرداخت نشدن مالیات ازسوی دولت توقف داده شده است.

ازسوی هم مسولین گفته اند پرواز های محلی کام ایر در ولایات بدخشان،غور،نمیروز ،فراه ،وکندز نیز توقف کرده است.

به گفته مسولین تلاش ها جریان دارد تا پرواز های شرکت هوایی کام ایر دوباره به فاریاب وسایر ولایات از سرگرفته شود.

همچنان گفته می شود که تا دو هفته دیگر شرکت هوایی باختر پرواز های خود را بشمول فاریاب در چندین ولایت دیگر کشور آغاز نماید.Skip to toolbar