انجمن اجتماعی بایقرا کمپاین نهال شانی را آغاز کرد

4 Mar 2021

۱۴حوت۱۳۹۹

انجمن اجتماعی بایقرا امروز پنج‌شنبه (۱۴ حوت) کمپاینی را تحت نام گامی به سوی شگوفایی شهر آغاز کرد.

این کمپاین با حضور مسوولین محیط زیست و زراعت، اعضای نهادهای اجتماعی و مدنی و بزرگان، با غرس۱۳۰ اصله نهال غیر مثمر در ساحه‌ تاتارخانه آغاز گردید.

برهان‌الدین فرمانی عضو نهاد اجتماعی بایقرا، هدف راه اندازه این برنامه نهال شانی را انگیزه‌دهی برای مردم جهت حفظ و مراقبت از محیط زیست عنوان نموده گفت: روند نهال شانی نهاد اجتماعی بایقرا در تمام نقاط شهر میمنه ادامه دارد.
او افزود: نهاد اجتماعی بایقرا، ۱۳۰ اصله نهال غیر مثمر از سوی ریاست زراعت فاریاب دریافت نموده بود با هماهنگی مسوولین محیط زیست و جامعه مدنی غرس نموده است.

عبدالکبیر فرزام رئیس زراعت فاریاب، از تولید نهال‌های مثمر و غیر مثمر در فارم تولیدی خبر داده می‌گوید: از نهال شانی، حفظ و مراقبت نهال برای مردم فاریاب آگاهی داده شده است.
رئیس زراعت فاریاب افزود: با نزدیک شدن فصل بهار، روند نهال شانی در این ولایت افزایش یافته است.
سید ذین‌الدین عابدی رئیس جامعه مدنی فاریاب، از آغاز نهال‌ شانی در این ولایت خرسندی نموده می‌گوید: نهال‌های تازه غرس شده به مراقبت جدی نیاز دارند.
احمدفهیم فرهمند رئیس حفاظت از محیط زیست فاریاب، از ایجاد برنامه‌های آگاهی دهی جهت حفظ و مراقبت از محیط زیست خبر داده می‌گوید: فرهنگ حفظ و مراقبت از محیط زیست در بین باشنده‌گان درحال افزایش است.

با این همه، کم بودن بارنده‌گی در سال جاری، دهاقین و باشنده‌گان ولایت فاریاب را نگران ساخته است.Skip to toolbar