یک دکاندار در کابل به زندگی خود پایان داد

2 Mar 2021

۱۲ حوت ۱۳۹۹

مسوولان امنیتی کابل، روز سه‌شنبه( ۱۲حوت) از خودکشی یک مرد در ناحیۀ پانزدهم کابل خبر می‌دهند.

فردوس فرامرز، سخن‌گوی پولیس کابل به چاپار گفت: شام روز گذشته در ساحۀ گولایی خواجه بغرا، مربوطات ناحیه پانزدهم، یک دکاندار خود را حلق‌آویز نموده است.

سخن‌گوی پولیس می‌افزاید: بررسی ابتدایی نشان می‌دهد که موضوع خود کشی است.

آقای فرامرز گفت: با آن هم پولیس منتظر نتیجۀ طب عدلی بوده، در این مورد بررسی‌های بیشتر انجام می‌دهد.

اما منابع در رسانه‌های اجتماعی گفته‌اند، این مرد دکاندار از سوی یک مرد ولگرد حلق آویز شده است.Skip to toolbar