آغاز روند توزیع پول نقد برای یک هزار خانواده در فاریاب

2 Mar 2021

۱۲ حوت ۱۳۹۹

مقام‌های محلی در فاریاب از آغاز روند توزیع پول نقد برای یک هزار خانوادۀ بی‌جا شده از جنگ‌ها در این ولایت خبر می‌دهند.

عبدالمقیم راسخ معاون مقام ولایت فاریاب می گوید به سلسله کمک های دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز نیز یک هزار خانواده های بیجا شده از جنگ ها تحت پوشش کمک های زمستانی قرار می گیرند.

غلام فاروق محمدی، رئیس اداره مهاجرین فاریاب می‌گوید امروز روند توزیع کمک‌های زمستانی برای یک هزار خانوادۀ بی‌جا شده بر اثر جنگ‌ها از ۱۴ ولسوالی  این ولایت آغاز گردید.

رئیس مهاجرین فاریاب افزود برای هر خانواده پس از سروی دقیق مبلغ ۱۵ هزار افغانی ازطریق وزارت مهاجرین کشور توزیع می‌گردد.

در این حال خانواده‌های بیجاشده از جنگ‌ها در فاریاب با ابراز خرسندی از کمک‌های نقدی دولت می‌گویند: جنگ، آنان را متضرر ساخته و در این شرایط سخت زمستان با مشکلات زیاد دست وپنجه نرم می‌کنند.

هم‌چنان خانواده‌های مهاجر از جنگ‌ها از دولت می‌خواهند که در آینده‌ها نیز آنان را تحت پوشش کمک‌ها قرار بدهند.

با این همه مقام‌های محلی در فاریاب می‌گویند که نهادهای امداد رسان در آینده نیز خانواده‌های بی‌جا شده در این ولایت تحت پوشش کمک‌های نقدی قرار خواهند گرفت.Skip to toolbar