پنج محافظ معین ارشد امنیتی از وظایف شان سبک‌دوش شدند

1 Mar 2021

۱۱ حوت ۱۳۹۹

نوار ویدیویی روز دوشنبه( ۱۱حوت ) که از بد رفتاری محافظان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله افغانستان در فضای مجازی دست بدست شده است، نشان می‌دهد که آنان سربازان قرارگاه وزارت داخله را لت و کوب می‌کنند.

ساعاتی پس از نشر این نوار ویدیویی در رسانه‌های افغانستان؛ طارق آرین سخن‌گوی وزارت داخله گفت: برخورد غیر مسلکی با مؤظفین خدمات عامه قابل قبول نیست.

آقای آرین می‌گوید: پنج تن از منسوبین امنیتی که به‌روز (شنبه ۱۰حوت) مؤظفين امنيتی قراول وزارت امور داخله را تهديد و يك‌‌ تن را لت و كوب نموده بودند، از وظایف شان سبک‌دوش و به امنیت داخلی این وزارت معرفی شدند.

طارق آرین گفت: معين ارشد امور امنیتی تاكيد کرده، كه تمام منسوبین بدون استثنا در برابر قانون مسوول و پاسخ‌گو هستند.Skip to toolbar