سیگر: بیش از دو میلیارد دالر در بازسازی افغانستان به هدر رفته است

1 Mar 2021

۱۱ حوت ۱۳۹۹

سیگر در گزارش تازه‌اش که روز چهارشنبه هفتۀ گذشته به نشر رسید، در یافته است که بیش از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر روی وسایط نقلیه و ساختمان‌هایی هزینه شده است که یا کار گرفته نشده‌اند و یا هم تخریب شده‌اند.

این پول از میان ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالری است که در گزارش قبلی سیگر بررسی شده است.

در گزارش بازرس ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگر) آمده است که بزرگترین علت به هدر رفتن این پول‌ها نبود توانایی‌ها و ظرفیت لازم برای کارگیری و حفظ این دارایی ها (ساختمان‌ها و وسایط نقلیه) بوده است.

جان ساپکو، بازرس ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، در بارۀ این گزارش گفته است که هفت اعشاریه هشت میلیارد دالر بین سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۹ در ساخت ساختمان‌ها و فراهم سازی وسایط نقلیه در افغانستان هزینه شده است.

اما به گفتۀ او، از این میان تنها از ساختمان‌ها و وسایطی به ارزش ۳۴۳ میلیون دالر استفاده می‎شود و در وضع خوبی قرار دارند.

او می‎افزاید که یک اعشاریه دو میلیارد دالر پول دیگر بر ساختمان‎ها و یا وسایط نقلیه‎یی هزینه شده است که حتا از آن‎ها تاکنون استفاده نشده است.

در این گزارش آمده که این پول در ساخت مکتب‌ها، شفاخانه‌ها، زندان‎ها، جاده‌ها، یک هوتل و تاسیسات نظامی هزینه شده؛ اما این تاسیسات یا از بین رفته یا آسیب دیده‌اند و وضع خوبی ندارند.

آقای ساپکو گفته است: این یک واقعیت است که از سرمایه‌گذاری و بیشتر تاسیسات استفاده نشده است. این تأسیسات یا ویران شده و یا بدون استفاده ترک شده‌اند.

سیگر در گزارش  افزوده است که بیشتر تاسیساتی که از آن استفاده نشده مربوط امریکایی‌ها در افغانستان بوده و در هنگام ساخت آن توجه نشده که آیا حکومت افغانستان به آن نیاز دارد یا نه و آیا حکومت این کشور امکانات مالی و توانایی حفاظت از آن را دارد؟

در گزارش سیگر به نقل از جان ساپکو، سرمفتش ویژۀ این اداره آمده که امریکا مقدار زیادی پول را به کشوری داده که نمی‌تواند به گونه درست از آن نفع ببرد.

جنگ افغانستان در نزدیک به بیست سال گذشته در حدود دو تریلیون دالر برای واشنگتن هزینه برداشته است. از این میان ۱۴۰ میلیارد دالر در بازسازی این کشور هزینه شده است.Skip to toolbar