حمایت و پشتبانی جوانان از نیروهای امنیتی در فاریاب

1 Mar 2021

۱۱ حوت ۱۳۹۹

جوانان فاریاب در یک همایش، به‌مناسبت تجلیل از نهم حوت، روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی حمایت و پشتبانی نمودند.
این همایش حمایتی از سوی اداره آمریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ، راه اندازی گردیده بود.
مولوی گل احمد لطفی، رئیس ارشاد حج و اوقاف فاریاب، نیروهای امنیتی را قهرمانان کشور خطاب نموده گفت ما به یونفورم تان افتخار می‌کنیم.
رئیس حج و اوقاف فاریاب، می‌گوید: بقا و سربلندی این کشور مربوط به مبارزات شما نیروهای امنیتی ودفاعی می‌باشد و هرگاه صلح در کشور تامین شود از مقاومت و برکت شماست.
دراین حال نجیب الله پارسا خراسانی، یکتن از کارمندان امریت امور جوانان ادارۀ اطلاعات و فرهنگ فاریاب گفت: این برنامه به هدف حمایت و قدردانی از نیروهای امنیتی به مناسبت نهم حوت، روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی راه اندازی گردیده است.
شریفه یکی از افسران بانو در فرماندهی پولیس فاریاب با قدر دانی از راه اندازی همایش حمایتی ازنیروهای امنیتی و دفاعی می‌گوید: حمایت مردم از نیروهای امینتی در راستای تامین امنیت و سرکوب مخالفان مسلح دولت، دل‌گرم می‌سازد.
وحیدالله هبت‌یار، کارشناس فرهنگی و اجتماعی مقام ولایت فاریاب، می‌گوید نیروهای امنیتی ودفاعی در سنگرهای داغ نبرد با مخالفان مسلح دولت می رزمند و مردم همواره درکنار نیروهای امنیتی خود قرار دارند.
این درحالی‌ست دو روز قبل نیزدر یک همایش بزرگ مردمی، نیروهای امنیتی و دفاعی مورد حمایت و پشتبانی شهروندان فاریاب قرار گرفتندSkip to toolbar