دو تن در جوزجان خود را به دار آویختند

22 Dec 2020

۲ جدی ۱۳۹۹

منابع امنیتی ولایت جوزجان امروز (سه شنبه، دوم جدی) از حلق‌آویز شدن دو تن در دو رویداد جداگانه در این ولایت خبر می‌دهند.

مسعود ندیم سخن‌گوی پولیس ولایت جوزجان به چاپار می‌گوید: حوالی ساعت  ۰۶:۳۰ شام روزگذشته یک دختر خانم به‌نام گل‌پری 22 ساله باشندۀ قریۀ گلستان مرکز ولایت جوزجان در داخل کاه‌خانه منزل‌اش خود را حلق‌آویز نموده است.

آقای ندیم می‌گوید: حوالی ساعت ۹:۴۴ دقیقۀ شب گذشته در یک رویداد جداگانه، یک مرد به‌نام یارمحمد  به سن 50 ساله در آشپزخانۀ منزل‌اش، واقع کوچه گدام مرکز ولایت جوزجان خود را حلق آویز و به زندگی خود پایان بخشیده‌است.

سخن‌گوی پولیس گفت: محل واقعه هردو رویداد بررسی گردیده اجساد غرض  بررسی‌های بیشتر به طب عدلی در شفاخانۀ ولایتی انتقال یافته‌است.Skip to toolbar