پدری در غزنی دخترش را با معشوقه تیرباران کرد

23 Nov 2020

۳ قوس ۱۳۹۹

مقام های محلی در  غزنی امروز ( دوشنبه ۳قوس ) از تیرباران یک دختر بامعشوقه اش توسط پدر دختر در ولسوالی جاغوری این ولایت خبر میدهند.

واحیدالله جمعه زاده سخنگوی والی غزنی به چاپار میگوید؛ ناوقت روزگذشته در مربوطات قریه چال ولسوالی جاغوری ولایت غزنی یک پدر دخترش را با معشوقه اش به دلیل روابط نامشروع به قتل رسانیده است.

سخنگوی والی غزنی می افزاید؛ بقیه اعضای این خانواده از محل رویداد فرار کرده اند پولیس پدر دختر را که درنتیجه فیر سلاح دخترش را با  یک جوان تیرباران کرده باز داشت نموده است.Skip to toolbar