شاهراه‌ غور-کابل و غور-هرات بر اثر بارش برف مسدود شد

23 Nov 2020

۳ قوس ۱۳۹۹

شاهراه ‌های غور-کابل و غور-هرات به دلیل برف ‌باری های سنگین مسدود شده اند.

مقام‌ها محلی غور امروز دوشنبه (سوم قوس) گفتند که برفباری‌های شدید در این ولایت تمام شاهراه ها و راه‌های ارتباطی مناطق را به ولسوالی‌ها و راه‌های ولسوالی‌ها به مرکز این ولایت را مسدود کرده است.

عبدالمجید صمیم رئیس حفظ و مراقبت سرک‌ها در ولایت غور گفت که آنان در تلاش بازگشایی شاهراه غورکابل هستند اما به دلیل عدم قرارداد برف پاکی قادر به بازگشایی شاهراه غورهرات نیستند.

به گفته آقای صمیم در مسیر شاهراه ها ۳۰ سانتی برف باریده است.Skip to toolbar