تحلیف اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری افغانستان

22 Nov 2020

۲ قوس ۱۳۹۹

اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری تحلیف  یاد کردند

تمامی پنج عضو کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان امروز یک‌ شنبه (۲ قوس) طی مراسمی در ارگ در برابر رئیس جمهور محمد اشرف غنی حلف وفاداری یاد کردند.

این را دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه‌ ای گفته است.

کمیسیون جدید مبارزه با فساد اداری در حالی به کار خود آغاز می‌ کند که قرار است فردا کنفرانس بین‌ المللی در مورد افغانستان به طور مجازی برگزار شود.

در آستانۀ کنفرانس، جامعه بین ‌المللی ده شرط را مطرح کرده که یکی ‌اش مبارزه با فساد است.Skip to toolbar