اصابت ۱۴ راکت در چندین بخش کابل

21 Nov 2020

۱ قوس ۱۳۹۹

وزارت امور داخله می گوید که بامداد روز شنبه از اثر برخورد ۱۴ راکت بر بخش های مختلف کابل سه تن جان باختند و یازده تن دیگر زخم برداشته اند.

به گفتۀ این وزارت، این راکت ها در مناطق مسکونی در مربوطات حوزه دهم، برج برق چهار قلعه، کوچه طاهری، نعمت ‌پلازا، نزدیک پوهنتون سلام، چهار راهی گل‌سرخ حوزه چهارم، چهاراهی صدارت، پل باغ عمومی، جاده سپین زر، نزدیک ارشیف ملی حوزه دوم، در مربوطات لیسه مریم و پنجصد فامیلی حوزه یازدهم برخورد کردند.

مردم در رسانه های اجتماعی از برخورد راکت در بخش های گونه گون خبر داده اند و تصویرهایی را هم پخش کرده اند که ظاهراً فیر و برخورد این راکت ها را نشان می دهند؛ اما به گونه مستقلانه تایید نشده اند.

پولیس کابل برخورد چندین راکت را بر بخش هایی از کابل تایید می کند؛ اما جزییات بیشتری به دست نمی دهد.

در این حال نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید؛ در آمار ابتدایی ۵ کشته و ۲۱ زخمی دراین وزارت به ثبت رسیده است.Skip to toolbar