۱۳ فردملکی در اصابت هاوان طالبان کشته وزخمی شدند

19 Nov 2020

۲۹ عقرب ۱۳۹۹

مقامات محلی ولایت کندوز از اصابت هاوان طالبان بالای منزل مسکونی افراد ملکی درین ولایت خبرمیدهد.

عصمت الله مرادی سخنگوی والی ولایت کندوز به چاپار میگوید؛ شب گذشته طالبان بالا منزل مسکونی افراد ملکی در مربوطات تلوکه ولایت کندز هاوان پرتاب نموده اند که در نتیجه، ۷ غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته شده و ۶ فرد ملکی دیگر زخمی شده اند.

مرادی گفت؛ طالبان عامل اصلی تلفات غیرنظامی بوده که با افزایش خشونت های این گروه آمار تلفات ملکی درین اواخر افزایش یافته است.Skip to toolbar