سقوط مرکز ولسوالی مایمی بدخشان بدست طالبان

19 Nov 2020

۲۹ عقرب ۱۳۹۹

منابع محلی ولایت بدخشان امروز پنجشنبه ۲۹عقرب از سقوط و به آتش کشیدن تعمیر مرکز ولسوالی مایمی این ولایت از سوی طالبان خبر میدهد.

یک منبع محلی که نخواست نامش گرفته شود، به چاپار میگوید؛ بامداد امروز بعداز معاصره مرکز ولسوالی مایمی این ولایت سقوط کرده و تعمیر ولسوالی را طالبان به آتش کشیده وتعدادی سربازان نیز در محاصره قراردارند.

در این حال ثناءالله روحانی سخنگوی پولیس بدخشان سقوط ولسوالی مایمی بدخشان را رد نموده میگوید؛ حوالی ساعت ۵:۰۰ بامداد امروز طالبان بالای مرکز این ولسوالی حمله نموده بودند که درگیری نظامیان وطالبان جریان دارد.

روحانی گفت؛ بدون مرکز ولسوالی مایمی بقیه ساحات مختلف این ولسوالی قبلا بدست طالبان سقوط کرده وتنها تعمیر ولسوالی تحت تسلط نظامیان قرار داشته است.Skip to toolbar