تجلیل از روز جهانی محصل در فاریاب

18 Nov 2020

۲۸ عقرب ۱۳۹۹

امروز از روزجهانی محصل با حضور مقام های محلی، فعالان جامعه مدنی، بانوان، جوانان، ومحصلین تجلیل گردید.

ماسترفیروز اوزبیک کریمی رییس پوهنتون فاریاب گفت امروز در حالی از روز جهانی محصل در میمنه تجلیل گردید که حمله اخیر مهاجمان به پوهنتون کابل عموم محصلین را در کشور اندوهگین ساخته است.

وی از مخالفان مسلح دولت می خواهد با راه اندازی حملات انتحاری و تروریستی مکان های آموزشی و تحصیلی را هدف قرار ندهند.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب در همایش تجلیل  از روزجهانی محصل صحبت می کرد گفت فاریاب یک فضا امن برای ادامه تحصیل جوانان از تمام ولایات کشور می باشد و تمام سهولت های برای آنان ایجاد شده است.

والی فاریاب می گوید: هرگز به گروپ های مخالف مسلح دولت اجازه نمی دهیم تا مانع ادامه تحصیل جوانان شوند.

دراین حال محصلین درفاریاب در همایش تجلیل از روز جهانی محصل از گروه های تروریستی خواستند با راه اندازی حملات آروز های آنان را ناتمام خاموش نسازند بگذارند با ادامه تحصل برای شگوفایی افغانستان مصدر خدمت قرار بگیرند.Skip to toolbar