حمله موتر بمب طالبان برساختمان پولیس قیصار فاریاب

17 Nov 2020

۲۷ عقرب ۱۳۹۹

منابع امنیتی در فاریاب می گوید: گروه طالبان شب گذشته بالای ساختمان فرماندهی پولیس ولسوالی قیصار این ولایت حمله موتر بمب انجام دادند.

به گفته منابع این حمله موتر بمب طالبان ساعت ۱۰ شب گذشته صورت گرفت که در نتیجه چهار نیروی امنیتی زخم سطحی برداشته اند.

ازسوی هم منابع می گویند: که در نتیجه درگیری ها به گروه طالبان نیز تلفات سنگین وارد شده است اما جزیات در دست نیست.

این درحالیست که گروه طالبان هفته گذشته نیز بالای قرارگاه پولیس ولسوالی المار فاریاب حمله موتر بمب انجام داده بودند که چهار کشته و ۱۲ زخمی از نیروهای امنیتی برجاگذاشته بود.

همچنان باشنده گان ولسوالی قیصار فاریاب می گویند: که در پی انفجار ماین طالبان برای مردم نیز خسارات مالی وارد شده است.Skip to toolbar