توزیع کمک های غذایی و غیر غذایی برای بیش از ۳۰۰ خانواده در فاریاب

10 Nov 2020

۲۰ عقرب ۱۳۹۹

مسولین در اداره مهاجرین و عودت کننده گان فاریاب می گویند: امروز برای بیش از ۳۰۰ خانواده بیجاشده از جنگ ها از طریق سازمان غذایی جهان یا WFP  و حمایه اطفال مواد غذایی و غیر غذایی توزیع گردید.

غلام فاروق محمدی رئیس مهاجرین ولایت فاریاب میگوید؛ امروز ( سه شنبه ۲۰عقرب ) ازطریق دفتر WFP  وحمایه اطفال برای ۳۴۶ خانواده بیجاشده از جنگ ها از ولسوالی های فاریاب مواد خوراکی وغیرغذایی توزیع گردید.

این کمک ها برای هر خانواده شامل دو بوری آرد، دوقطی روغن، یک کیلو نمک، بسکویت، پتو، جمپر، شال، بوت و جراب توزیع گردید.

آقای محمدی می افزاید؛ روز قبل نیز برای این شمار خانواده های مهاجر از جنگ ها کمک های غذایی و غیر غذایی توزیع گردید وهمچنان قراراست درآینده های نزدیک برای  این شمار خانواده ها پول نقد نیز توزیع گردد.

دراین حال مهاجرین این ولایت با ابراز خرسندی از کمک های صورت گرفته میگویند؛ ما دراین ولایت بدون سرپناه زندگی می نمایم خواستار ادامه همچو کمک ها در آینده نیز می باشیم.Skip to toolbar