انفجار موتر بمب ‌گذاری ‌شده در زابل ۴ زخمی برجاگذاشت

7 Nov 2020

۱۷ عقرب ۱۳۹۹

مقام های محلی ولایت زابل پیش امروز ( شنبه۱۷عقرب ) از منفجر شدن یک موتر بمب گذاری شده مخالفان مسلح دراین ولایت خبر میدهند.

گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل به خبرگزاری چاپارمیگوید؛ امروز یک موتر بمب‌ گذاری ‌شده پیش از رسیدن به هدف، در شهر قلات، مرکز ولایت زابل انفجار نمود که درنتیجه ۴ غیرنظامی زخمی شدند.

آقای سیال می افزاید؛ دراین انفجار شخص مهاجم کشته شده است.Skip to toolbar