۳ فرد ملکی در نتیجه انفجار ماین در زابل کشته وزخمی شدند

4 Nov 2020

۱۴ عقرب ۱۳۹۹

مقام های محلی در ولایت زابل ازوقوع یک انفجار ماین جاسازی شده طالبان دراین ولایت خبر داده اند.

گل اسلام سیال سخنگوی والی لایت زابل به خبرگزاری چاپار میگوید؛این انفجارروزگذشته در قریه غُندی ولسوالی شینکی ولایت زابل رخ داده است.

به گفته سخنگوی والی زابل درنتیجه انفجار دو تن ازپسر جوان کشته و یک تن دیگر نیز زخمی شده است.

سخنگوی والی این ولایت می افزاید؛ زخمی این رویداد به شفاخانه انتقال یافته است.Skip to toolbar