ترور مدیر مالی واداری شاروالی سرپل

2 Nov 2020

۱۲ عقرب ۱۳۹۹

منابع امنیتی ولایت در سرپل امروز ( دوشنبه۱۲عقرب۱۳۹۹) از ترور حاجی عنایت الله فیضی مدیر مالی و اداری شاروالی سرپل این ولایت خبر میدهند.

نورآغا فیضی سخنگوی پولیس سرپل به خبرگزاری چاپار میگوید؛ حوالی ساعت 8:00 صبح امروز، حاجی عنایت الله فیضی مدیر مالی و اداری شاروالی سرپل هنگام رفتن به وظیفه در نزدیک شاروالی سرپل از سوی افراد ناشناس کشته شده است.

سخنگوی پولیس سرپل می افزاید؛ قضیه تحت بررسی پولیس قرار دارد.Skip to toolbar