انفجار موتر بم بر فرماندهی نیروهای خاص پولیس درخوست

27 Oct 2020

۶ عقرب ۱۳۹۹

طالب منگل، سخنگوی والی خوست می ‌گوید: مرکز نیروهای قطعه خاص پولیس در این ولایت آماج یک موتر بم ‌گذاری شده، قرار گرفته ‌است.

وی افزود که این رویداد حوالی  بامداد امروز در شهر خوست هنگامی رخ داد که یک موتر بم‌ گذاری بر دیوار مرکز نیروهای قطعه خاص پولیس انفجار داده شد.

طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله کشور به خبرگزاری چاپارمیگوید؛ حوالی ساعت 5:50 دقيقه صبح امروز يكعراده واسطه مملو از مواد انفجاری در نزدیک قطعه خاص پوليس در ساحه مقام ولایت سابقه خوست انفجار داده شده که درنتیجه به آمار ابتدایی ۲ تن کشته و ۲۵ تن بشمول افراد ملکی ونظامی زخمی شدند.

تاحال هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این حمله را به عهده نگرفته ‌است.Skip to toolbar