چهار فرد ملکی در میدان‌ وردک در نتیجه انفجار  جان باختند

26 Oct 2020

۵ عقرب ۱۳۹۹

مقام های دولتی در میدان وردک، از انفجار ماین کنارجاده ی طالبان بالای موتر حامل افرادملکی دراین ولایت خبر میدهند.

محب‌الله شریف‌ زی، سخنگوی والی میدان‌ وردک به خبرگزاری چاپار گفت؛ شام روز گذشته در مسیر شاهراه نمبر ۲ میدان‌ شهر – ولسوالی جلریز در ساحه‌ی «کوته‌ عشرو»  یک موتر مسافربری نوع «سراچه» با یک حلقه ماین کنارجاده‌ای برخورد کرده است.

  به گفته سخنگوی والی میدان وردک درنتیجه این انفجار چهار فردملکی کشته شدند.

مسولیت این انفجار را طالبان بدوش نگرفته اند.Skip to toolbar