بیش از ۱۸۰ فرد ملکی دریک هفته در حملات طالبان کشته وزخمی شدند

24 Oct 2020

۳ عقرب ۱۳۹۹

وزارت داخلۀ افغانستان می ‌گوید: که در یک هفته گذشته ۱۸۸ فرد ملکی قربانی حملات طالبان در این کشور شده اند.

طارق آرین، سخنگوی این وزارت امروز شنبه (۳ عقرب۱۳۹۹) با فرستادن خبرنامه به خبرنگاران گفته است که درپی حملات طالبان درجریان یک هفته گذشته ۱۸۸ فرد ملکی کشته وزخمی که از این میان ۵۱ فرد ملکی کشته و ۱۳۷ تن دیگر زخمی شده اند.

آقای آرین افزود که طالبان در یک هفته گذشته ۳۵۶ حملۀ تهاجمی را در بخش ‌های این کشورو همچنان ۵۲ حمله انفجاری به شمول حمله انتحاری را در افغانستان انجام داده اند که این انفجارها بیشتر از افراد ملکی قربانی گرفته است.

گروه طالبان در پیوند به کشته وزخمی شدن ۱۸۸ فرد ملکی در نتیجه حملات تهاجمی وانفجاری در بخش های از افغانستان با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar