ترور دو کارمند دولتی در غزنی

17 Oct 2020

۲۶ میزان ۱۳۹۹

مقام‌های محلی در غزنی از ترور یک کارمند مقام ولایت و یک منسوب امنیت ملی در حوزه اول مرکز این ولایت می‌ دهند.

واحیدالله جمعه زاده سخنگوی والی غزنی به خبرگزاری چاپار میگوید: روز گذشته “سمیع الله حنفی” مدیر اجرایی مقام ولایت و “تمیم مزاخیل” کارمند ریاست امنیت ملی در حوزه اول شهر غزنی توسط افراد مسلح ناشناس هدف قرار گرفته وبقتل رسیده اند.

جمعه زاده می افزاید؛ بررسی جدی این قضیه از سوی ارگان‌های امنیتی آغاز شده است.

مسولیت ترور این دو کارمند دولتی در غزنی را فرد یا گروهی بدوش نگرفته است.Skip to toolbar