یک پسر جوان در بامیان پدرش را کُشت و یک کودک خودکشی کرد

12 Oct 2020

۲۱ میزان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع امنیتی در بامیان از رویداد دو قضیه قتل در این ولایت خبرمیدهند.

محمد رضا یوسفی سخنگوی پولیس بامیان میگوید؛ دو روزقبل یک کودک پنج ساله، به اثر فیر مرمی تفنگچه موش کوش که پدرش درخانه بطور غیرقانونی نگهداری می کرد خود را از بین برده است.

سخنگوی پولیس بامیان؛ پدرطفل، رابخاطر نگهداری سلاح غیرقانونی بازداشت نموده است.

همچنان آقای یوسفی میگوید؛ روزگذشته یک پسر جوان که معتاد به مواد مخدر بود به دلیل خشونت های خانواده گی پدر ۵۵ ساله خود  را در قریه بنق ولسوالی کهمرد این ولایت کشته است.

به گفته پولیس؛ این جوان بخاطر قتل پدرش تحت نظارت پولیس قرار دارد.Skip to toolbar