پایان دور نخست کورس دریوری مخصوص بانوان در فاریاب

26 Sep 2020

۵ میزان ۱۳۹۹

 

به گزارش خبرگزاری چاپار، امروز(شنبه، 5میزان) 30 تن از بانوان در ولایت فاریاب در یک دوره آموزش راننده گی فراغت حاصل کردند.

ماریا نوری رئیس امور زنان ولایت فاریاب میگوید:کورس راننده گی برای بانوان با هماهنگی امور زنان، مدیریت ترافیک و مقام ولایت فاریاب راه اندازی گردیده که در اولین دور آموزش، 30 تن از بانوان  جواز راننده گی به دست آوردند.

بانو نوری افزود:کورس آموزش راننده گی برای بانون ادامه دارد، 30 تن از بانوان دیگر نیز برای آموزش در دور دوم، آماده هستند تا بعد از فراگیری آموزش های عملی ونظری کسب نمایند.

سمونوال عبدالطیف خیرخواه مدیر ترافیک فاریاب میگوید: 30 تن از بانوان که از سوی مدیریت ترافیک فاریاب مقررات ترافیکی را بطور عملی و نظری فرا گرفته بودند، جواز راننده گی دریافت می نمایند.

مدیر ترافیک فاریاب افزود که علاقه مندی بانوان به راننده گی در این ولایت بیشتر شده است.

 

یکی از بانوان که به تازه گی راننده گی را فراگرفته بودند با ابراز خرسندی میگویند: آموزش راننده گی همچون بقیه ضروریات زنده گی، برای بانوان یک امر ضروری است.Skip to toolbar