امتحان جمعی قابلگی، فارمسی، نرسنگ و لابراتوار در فاریاب اخذ گردید

23 Sep 2020

۲ میزان ۱۳۹۹

 

به گزارش خبرگزاری چاپار، روند اخذ امتحان جمعی دولتی از رشته های قابلگی، نرسنگ، فارمسی و لابراتوار موسسات نیمه عالی خصوصی فاریاب در شهر میمنه راه اندازی گردید.

داکترنقیب الله فایق والی فاریاب از پروسه اخذ امتحانات فارغین انستیتوت های خصوصی علوم صحی بازدید نموده بر شفافیت آموزن جمعی تاکید کرد.

در این حال مسوولان صحی در فاریاب می گویند که بیش از ۷۰۰ دختر و پسر شامل امتحان جمعی در بخش های قابلگی، فارمسی، نرسنگ و لابراتوار می باشند.

ازسوی هم والی فاریاب از فارغین خواست بخاطر موفق شدن در امتحان جمعی به کسی پول پرداخت نکنند همچنان برای کسی اجازه داده نمی شود تا از شامیلین امتحان پول اخذ نمایند.

 

با این همه شامیلین  امتحان جمعی در فاریاب از شفافیت در  روند امتحان ابراز خرسندی نمودند.Skip to toolbar