سفر رییس جمهور غنی به بامیان

20 Sep 2020

۳۰ سنبله ۱۳۹۹

 

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور صبح امروز در راس یک هیات عالی رتبه دولتی به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت بامیان، به آن ولایت سفر نمود.

قرار است جلسه فوق العاده امنیتی رهبری حکومت برگزار گردد و رئیس جمهور و معاونین ریاست جمهوری ضمن اشتراک در مجلس بزرگ مردمی، از پیشرفت کار احداث سرک یکاولنگ- دره صوف دیدن کنند.

 

همچنان رئیس جمهور  و هیات همراه اش از ساحات باستانی و تاریخی ولایت بامیان دیدن خواهند کرد.Skip to toolbar