معاون شورای ولایتی پکتیا در پی حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد

19 Sep 2020

۲۹ سنبله ۱۳۹۹

 

حلیم فدایی والی پکتیا می گوید که ایوب غروال بامداد امروز در منطقه بلند منزل شهر گردیز زمانی آماج قرار گرفت که، به سوی دانشگاه می رفت.

به گفته وی، او در نخست زخم برداشت و از اثر زخم های شدید در شفاخانه جان باخت.

رییس جمهور غنی در یک خبرنامه این حمله را نکوهش کرد و به نهادهای مربوط هدایت داد تا این رویداد را بررسی کنند.

آقای غنی گفت که که مبارزۀ نیروهای امنیتی و دفاعی ما در برابر تروریستان و جنایتکاران ادامه خواهد داشت.

 

او از طالبان خواست که آتش بس بشری،  سرتاسری و دایمی را که همانا خواست مردم، حکومت افغانستان و جامعه جهانی است، بپذیرند.Skip to toolbar