ترور یک پولیس ترافیک در کنر

17 Sep 2020

۲۷ سنبله ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع امنیتی در کنر از ترور یک پولیس ترافیک دراین ولایت خبر میدهند.

فریدالله دهقان سخنگوی پولیس ولایت کنر می گوید: حوالی ساعت 7:00 شام روزگذشته یک سرباز پولیس ترافیک در مرکز این ولایت توسط افراد مسلح ناشناس ترور شد.

افراد مسلح ناشناس پس از ترور پولیس ترافیک از ساحه موفق به فرار شدند.

علت و انگیزه ترور این سرباز پولیس ترافیک تاحال معلوم نیست، فرد یا گروهی مسولیت این رویداد را بدوش نگرفته اند.

ترور_یک_پولیس_ترافیک_در_کنرSkip to toolbar