یک فرمانده خیزش مردمی با ۳ سرباز تحت امرش دربغلان کشته شد

15 Sep 2020

۲۵ سنبله ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در بغلان از حمله طالبان بالای پاسگاه نیروی های امنیتی درین ولایت خبر میدهند.

ویس صمیم فرمانده پولیس بغلان میگوید؛ شبِ گذشته طالبان در قریه شرشر بالای یک پاسگاه امنیتی در مسیر راه ولسوالی برکهٔ ولایت بغلان حمله کردند که درنتیجه بشمول یک فرمانده خیزش مردمی بنام ولی با ۲ سربازش کشته  و۳ سرباز پولیس ملی زخم برداشته اند.

آقای صمیم می افزاید؛ در نتیجه درگیری ها ۶ عضو گروه طالبان بشمول یک سرگروپ شان کشته شده اند .

اما طالبان در رابطه به کشته شدن افراد در ولایت بغلان به رسانه  ها چیزی نگفته اند.Skip to toolbar