حمله طالبان بالای منزل ولسوال برکی برک ولایت لوگر

15 Sep 2020

۲۵ سنبله ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی لوگر از حمله طالبان بالای مسکونی ولسوال برکی برک این ولایت خبر میدهند.

دیدار لونگ سخنگوی والی ولایت لوگر میگوید؛ شب گذشته طالبان بالای منزل مسکونی احمد ویس عبدالرحیمزی، ولسوال برکی برک این ولایت درقریه گومران ولسوالی محمدآغه حمله کردند که درنتیجه دو تن بشمول حشمت الله عبدالرحیمزی برادر کوچک و یک محافظ، این ولسوال کشته و یک برادرش زخم برداشته است.

طالبان در رابطه به حمله افراد شان بالای منزل مسکونی ولسوال برکی برک لوگر به رسانه ها چیزی نگفته اند.Skip to toolbar