ترور یک استاد پوهنتون در ننگرهار

15 Sep 2020

۲۵ سنبله ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی در ننگرهار تایید کردند که یک استاد پوهنتون این ولایت، توسط افراد ناشناس ترور شده‌است.

عطاءالله خوگیانی؛ سخنگوی والی ننگرهار می‌گوید، آدم‌ خان ملاتر، استاد ادبیات پشتو پوهنتون ننگرهار صبح امروز هنگامی که به سوی وظیفه‌اش در حرکت بود در مربوطات ولسوالی خوگیانی این ولایت ازسوی افرادمسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفته جان باخته است.

به گفته این مقام تاحال علت و انگیزه ترور استاد پوهنتون ننگرهار روشن نیست.

مسولیت ترور این استاد پوهنتون ننگرهار را فرد یا گروهی بدوش نگرفته است.Skip to toolbar