تجاوز هفت مرد بر یک دختر نوجوان در بلخ

15 Sep 2020

۲۵ سنبله ۱۳۹۹

 

دختر نوجوانی می گوید که ازسوی هفت مرد بروی تجاوز شده است. این دختر می گوید که با چل وفریب ازکابل ربوده شد و سپس مردی با پسران و دامادش در بلخ بر وی تجاوز کردند.

این دختر که اکنون در وضعیت بد روحی به سر میبرد و فلج شده است از مسوولان عدالت می خواهد و می گوید که اگر حکومت مجرمان را به کیفر سخت نرساند، خودش را آتش خواهد زد.

به نقل از طلوع نیوز ،نام مستعار این دختر خدیجه است.می گوید که پارسال از خانه شان در کابل  به بلخ ربوده شد.

خدیجه وقتی ازسرگذشت تلخ خود به ما می گوید اشک می ریزد. به گفته او، ازسوی مردی با پنج پسر و دامادش در حدود یک و نیم ماه   شکنجه شد وآنان بروی تجاوز کردند

خدیجه گفت: «خودش رییش سفید بود، بچه هایش و دامادش آمدند، گفتم از من چی می خواهید چرا مردم خراب استید بانید که من بروم چرا مرا اینجا آوردید، میگفتند که با ما این کاررا کن، دهن مرا محکم می گرفتند تابلیت را می انداختند یک آب تلخ بود برایم میدادند بیهوش می شدم دست ها و پا هایم را با سگرت می سوختاندند.»

خدیجه می گوید وقتی از خانه یی که در آن شکنجه می شد فرار کرد، و با جوان دیگری که گفته بود وی  را به خانه شان برمی گرداند، یک جا شد  این مرد نیز بر وی تجاوز کرد.

او افزود: «هر روز من درد دارم یک سال شد که تمام بدنم درد می کند کمرم و پاهایم درد می کنند.»

سرانجام پولیس ازاحوال خدیجه آگاه می شود و او را به مرکز حمایه یی زنان می برد اما او زیر فشار های روانی وهراس با دیدن مردان تفنگ دار ، خودش را  از طبقۀ سوم ساختمان پایین می اندازد و استخوان کمرش می شکند و فلج می شود.

خدیجه گفت: «از دولت همین خواستم است که به جزای اعمالشان برسند اعدام می کند هرچه می کند اگر نکند من خود را آتش می زنم . این چه زنده گیست به من چی مانده.»

خانواده این قربانی خشونت می گویند که مسوولان در بلخ با آن که مجرمان را بازداشت و زندانی کردند اما اکنون در بدل پول رها شدند.

عبدالله “نام مستعار”، برادر قربانی، گفت: «سارنوال است من سند دارم یک هزار یکیش گرفته یک و نیم هزار دیگیش گرفته و اینها را آزاد کردند دولت اگر توجه نکند صدای مرا نشوند خود را در پیش ارگ آتش میزنم.»

ریاست امور زنان بلخ این رویداد فریب و تجاوز بر این دختر را تایید می کند.

شهلا حدید، رییس امور زنان ولایت بلخ، گفت: «پنج پسرش خودش عروسش و خانمش بازداشت شدند، با تضمین رها شدند و دوسیه ها پیگیری شده اند دو محکمه شان گذشته و تحت تعقیب عدلی است.»

خشونت جنسی دربرابر زنان جنایتی است که همواره درافغانستان تکرارشده است اما بیشتر این روی دادها  پنهان نگه داشته  می شوند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشرگفته است که خشونت ها دربرابرزنان هنوزهم تابو است وبیشتر این خشونت ها همه گانی نمی شوند.Skip to toolbar