داکتر کریمه حامد فاریابی نامزد وزیر اقتصاد انتخاب شد

14 Sep 2020

۲۴ سنبله۱۳۹۹

به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری، داکتر کریمه حامد فاریابی به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت اقتصاد تعیین گردید.

قرار است داکتر کریمه حامد فاریابی از سوی وزارت دولت در امور پارلمانی، جهت گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی گردد.Skip to toolbar