شش آمر حوزه وشش کارمند جنایی در بلخ برکنار شدند

12 Sep 2020

۲۲ سنبله ۱۳۹۹

 

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در وزارت امور داخله کشور از برکناری شش آمر حوزه، وشش مدیرجنایی در بلخ خبر میدهند.

طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله گفت: در پی سفر سرپرست وزارت امور داخله شش تن از آمرین حوزه‌ های پولیس بلخ از وظایف شان برکنار شدند.

سخنگوی وزارت امور داخله می افزاید؛ آمرین حوزه های پولیس شامل، حوزه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم میباشند.

آرین گفت؛ همچنان شش مدیر مبارزه با جرایم جنایی بلخ و فرماندهی کندک شاهراه نیز از وظایف شان برکنار شدند.

 

وزارت امور داخله؛ علت وانگیزه برکناری این افراد را روشن نکرده است.Skip to toolbar