سه روستا در ولسوالی قیصار فاریاب به تصرف دولت افتاد

6 Sep 2020

۱۶ سنبله ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی در فاریاب از پیشروی نیروهای امنیتی در ولسوالی قیصار این ولایت خبر می دهند.

منابع امنیتی در ولسوالی قیصار فاریاب می گویند که روستا های ینگی ،سر آسیاب و ینگی زرقاویی این ولایت به کنترول نیروهای امنیتی افغان افتاده است.

به گفته منابع نیروهای امنیتی پنج حلقه ماین را از روستا های تازه تصرف شده ولسوالی قیصار کشف و خنثی نموده اند.

مقام های امنیتی فاریاب می گویند در پی درگیری ها به نیروهای امنیتی کدام آسیب نرسیده است همچنان از تلفات جزیات در دست نیست.

گروه طالبان در رابطه به درگیری هایشان در ولسوالی قیصار با نیروهای امنیتی با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.

سه_روستا_در_ولسوالی_قیصار_فاریاب_به_تصرف دولت افتادSkip to toolbar